Nguyễn Đình Hùng's Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

Non-ISI journal papers (1) More...

1 Angeli Doliente Cabaltica, Nguyen Dinh Hung, Pham Nhan Hoa: Solid Waste Management Practices in the Street Food Sector in Thu Duc District, Ho Chi Minh City. Civil and Environmental Research 8(10): 105-120 (October 2016). [Pub ID : #2707]

Domestic journal papers (19) More...

1 Nguyen Dinh Hung, Đoàn Hồng Lộc: Nghiên cứu hàm lượng muội silic đến cường độ chịu nén và độ thấm clo của vữa cường độ cao Tạp chí Giao thông Vận tải (April 2018). [Pub ID : #3308]
2 Nguyen Dinh Hung, Trần Quốc Nghi: Nghiên cứu sửa chữa gia cường dầm bê tông cốt thép thường bằng cốt thép thường và vữa cường độ cao Tạp chí Giao thông Vận tải (April 2018). [Pub ID : #3307]
3 Phan Ngoc Thao, Nguyen Dinh Hung, Vu Hong Nghiep: Nghiên cứu bê tông sử dụng cát xay và tro bay cho công trình cầu giao thông ở Ninh Thuận Tạp Chí Giao thông Vận Tải (November 2017). [Pub ID : #3148]
4 Nguyen Dinh Hung, Pham Ngoc Hao, Vũ Hông Nghiệp: Ảnh hưởng của chiều cao gờ trong mối nối cốt thép thường bằng ống thép trụ tròn bơm vữa cường độ cao Tạp chí giao thông vận tải (November 2017). [Pub ID : #3147]
5 Vũ Hồng Nghiệp, Nguyen Dinh Hung: PHÂN TÍCH PHẦN TỬ HỮU HẠN PHI TUYẾN CHO KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP VÀ THÍ NGHIỆM KIỂM CHỨNG Tạp Chí Giao thông Vận tải (October 2017). [Pub ID : #3128]
6 Nguyen Dinh Hung, Nguyễn Ngọc Khương, Vũ Hồng Nghiệp: Ảnh Hưởng Của Khoảng Cách Gờ Trong Mối Nối Cốt Thép Thường Bằng Ống thép Trụ Tròn Bơm Vữa Cường Độ Cao Tạp Chí Giao thông Vận tải (October 2017). [Pub ID : #3127]
7 Vu Hong Nghiep, Nguyen Dinh Hung: Mô hình phân tích so sánh ứng xử phi tuyến của dầm thép liên hợp dầm bê tông cốt thép tiết diện chữ T và dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép Tạp Chí Giao Thông Vận Tải 9: (September 2017). [Pub ID : #3124]
8 Nguyen Dinh Hung, Pham Ngoc Hao, Vu Hong Nghiep: Vữa cường độ cao tự bảo dưỡng từ bên trong bằng cát đá rỗng Tạp chí Giao thông Vận tải (August 2017). [Pub ID : #3026]
9 Nguyen Dinh Hung, Vu Hong Nghiep, Nguyen Ngoc Khuong: Nghiên cứu chế tạo vữa cường độ cao f'c =80MPa sử dụng tro bay từ nhà máy nhiệt điện Tạp chí Giao thông Vận tải (August 2017). [Pub ID : #3025]
10 Nguyen Dinh Hung, Nguyen The At, Angeli Doliente Cabaltica: Bê Tông Tự lèn Tự bảo Dưỡng Từ Bên Trong Bằng Cát Đá Rỗng Tạp Chí Giao Thông Vận Tải (June 2017). [Pub ID : #2914]