Nguyễn Đình Hùng's Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

Non-ISI journal papers (1) More...

1 Angeli Doliente Cabaltica, Nguyen Dinh Hung, Pham Nhan Hoa: Solid Waste Management Practices in the Street Food Sector in Thu Duc District, Ho Chi Minh City. Civil and Environmental Research 8(10): 105-120 (October 2016). [Pub ID : #2707]

Domestic journal papers (17) More...

1 Phan Ngoc Thao, Nguyen Dinh Hung, Vu Hong Nghiep: Nghiên cứu bê tông sử dụng cát xay và tro bay cho công trình cầu giao thông ở Ninh Thuận Tạp Chí Giao thông Vận Tải (November 2017). [Pub ID : #3148]
2 Nguyen Dinh Hung, Pham Ngoc Hao, Vũ Hông Nghiệp: Ảnh hưởng của chiều cao gờ trong mối nối cốt thép thường bằng ống thép trụ tròn bơm vữa cường độ cao Tạp chí giao thông vận tải (November 2017). [Pub ID : #3147]
3 Vũ Hồng Nghiệp, Nguyen Dinh Hung: PHÂN TÍCH PHẦN TỬ HỮU HẠN PHI TUYẾN CHO KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP VÀ THÍ NGHIỆM KIỂM CHỨNG Tạp Chí Giao thông Vận tải (October 2017). [Pub ID : #3128]
4 Nguyen Dinh Hung, Nguyễn Ngọc Khương, Vũ Hồng Nghiệp: Ảnh Hưởng Của Khoảng Cách Gờ Trong Mối Nối Cốt Thép Thường Bằng Ống thép Trụ Tròn Bơm Vữa Cường Độ Cao Tạp Chí Giao thông Vận tải (October 2017). [Pub ID : #3127]
5 Vu Hong Nghiep, Nguyen Dinh Hung: Mô hình phân tích so sánh ứng xử phi tuyến của dầm thép liên hợp dầm bê tông cốt thép tiết diện chữ T và dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép Tạp Chí Giao Thông Vận Tải 9: (September 2017). [Pub ID : #3124]
6 Nguyen Dinh Hung, Pham Ngoc Hao, Vu Hong Nghiep: Vữa cường độ cao tự bảo dưỡng từ bên trong bằng cát đá rỗng Tạp chí Giao thông Vận tải (August 2017). [Pub ID : #3026]
7 Nguyen Dinh Hung, Vu Hong Nghiep, Nguyen Ngoc Khuong: Nghiên cứu chế tạo vữa cường độ cao f'c =80MPa sử dụng tro bay từ nhà máy nhiệt điện Tạp chí Giao thông Vận tải (August 2017). [Pub ID : #3025]
8 Nguyen Dinh Hung, Nguyen The At, Angeli Doliente Cabaltica: Bê Tông Tự lèn Tự bảo Dưỡng Từ Bên Trong Bằng Cát Đá Rỗng Tạp Chí Giao Thông Vận Tải (June 2017). [Pub ID : #2914]
9 Vu Hong Nghiep, Bui Nguyen Thanh, Nguyen Dinh Hung: Nghiên cứu sử dụng xỉ thép thay thế đá để chế tạo bê tông rỗng cho xây dựng một số hạng mục trong công trình giao thông Tạp chí Khoa học Công nghệ GTVT 23: 6 (May 2017). [Pub ID : #2966]
10 Nguyen Dinh Hung, Nguyen The At, Angeli Doliente Cabaltica, Vo Hong Nghiep: Bảo dưỡng bê tông tự lèn bằng che phủ ni lông trong điều kiện miền Nam Tạp Chí Xây Dựng 4: 137-140 (April 2017). [Pub ID : #2867]