Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

143 results

1 Phùng Duy Trường, Lê Tuấn Anh, Vo Thi Luu Phuong: Mạng phân phối nội dung cdn trên nền giao thức truyền đa đường multipath TCP.. In proceedings of Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XI - Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT. ISBN 978-604-913-614-6. (August 2018). [Pub ID : #3393]
2 Hoang Tung, Le Nguyen Thien Phuc, Nguyen Ngoc Linh Thao, Bui Thi Hong Hanh: Đánh giá khả năng chống chịu nhiệt độ cao của tôm he Ấn Độ Penaeus indicus. In proceedings of Hội nghị Khoa học Trẻ Thủy sản Toàn quốc lần thứ VIII Youth Fish 2017 - Trường Đại học Quốc tế ĐHQG TP. HCM. ISBN 978-604-60-2709-6. Agriculture publishing house (February 2018). [Pub ID : #3311]
3 Le Ngoc Phuong Thanh, Ho Hai Co, Trinh Thi Truc Ly, Bui Thi Hong Hanh: Khả năng ức chế vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính ở tôm - Vibrio parahaemolyticus - của phân và nước nuôi cá rô phi - Oreochromis niloticus. In proceedings of Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Trẻ Thủy sản Toàn quốc lần VIII. ISBN 978-604-60-2709-6. (January 2018). [Pub ID : #3585]
4 Hoang Tung, Trinh Thi Truc Ly, Tran Gia Linh, Nguyen Giang Thu Lan, Le Hong phuoc: Evaluation of the resistance to the Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) of Penaeus Indicus at Stage PL50-55. In proceedings of Youth Fish 2017. ISBN 978-604-60-2709-6. Agriculture Publisher (January 2018). [Pub ID : #3437]
5 Ho Hai Co, Trinh Thi Truc Ly, Bui Thi Hong Hanh: Potential role of tilapia (Oreochromis niloticus) in controlling of acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND). In proceedings of Youth Fish 2017. ISBN 978-604-60-2709-6. Agriculture Publisher (January 2018). [Pub ID : #3436]
6 Ho Le Huy Phuc, Le Van Canh, Tran Cong Thanh: Phân tích thích nghi bằng phương pháp không lưới iRBF. In proceedings of Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội, 8-9/12/2017. ISBN 978-604-82-2028-0. (December 2017). [Pub ID : #3579]
7 Nguyen Hoang Phuong, Le Van Canh, Nguyen Trung Kien: Xác định miền cường độ của vật liệu không đồng nhất sử dụng lý thuyết phân tích giới hạn và kỹ thuật đồng nhất hóa. In proceedings of Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội, 8-9/12/2017. ISBN 978-604-82-2028-0. (December 2017). [Pub ID : #3578]
8 Tran Trung Dung, Le Van Canh, Pham Duc Chinh: Reduced Shakedown Kinematic Formulation Using Smoothed Finite Element Method and Second Order Cone Programming. In proceedings of Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội, 8-9/12/2017. ISBN 978-604-82-2028-0. (December 2017). [Pub ID : #3577]
9 Ho Le Huy Phuc, Le Van Canh, Ngo Trung Chanh: A static shakedown formulation of structures using the node-based smoothed finite element method and second-order cone programming. In proceedings of Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội, 8-9/12/2017. ISBN 978-604-82-2028-0. (December 2017). [Pub ID : #3576]
10 Hai Thanh Le, Pham Thi Thu Hien: Automatic brain tumor detection in FLAIR MR images. In proceedings of National Conference on Mechanical and Transportation Engineering 2017. ISBN 978-604-73-5603-4. NXB ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (October 2017). [Pub ID : #3143]