Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

121 results

1 Ngoc-Thien Nguyen, Tan-Tai Le Minh, Hung-Thuan Nguyen Phan, Vo Thi Luu Phuong, Minh-Duc Dang Ngoc, Tuan-Anh Le: Gps-based localization system using lora technology. Paper presented at Hội nghị Khoa hoc Quốc Gia lần thứ X, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (Fair'10). (April 2017). [Pub ID : #3007]
2 Nguyen Tran Nguyen Khai: Giáo dục đại học và ý định khởi nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp của sinh viên trường ĐHQG TPHCM - Gợi ý chính sách nguồn nhân lực cho tỉnh An Giang.. Paper presented at Phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành kinh tế mũi nhọn tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. (April 2017). [Pub ID : #2993]
3 Huynh Thanh Toan, Avner Peleg, Nguyen Minh Quan: Dynamics of soliton amplitudes of the perturbed nonlinear Schroedinger equation.. Paper presented at 15th Workshop on Optimization and Scientific Computing, Hanoi. (April 2017). [Pub ID : #2963]
4 Le Nguyen Thien Phuc, Nguyen Giang Thu Lan, Nguyen Tuong Linh, Hoang Tung: Phát triển Artemia như mô hình thử bệnh in vitro cho các nghiên cứu về độc tính trên vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus. Paper presented at Hội nghị Khoa học Trẻ Thủy sản Toàn quốc lần thứ VII. Viện nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II (January 2017). [Pub ID : #2897]
5 Nguyen Thanh Quang, Bui Thanh Hoa, Tong Thi Hang, Le Thi Le Hang, Than Thi Ha Phuong, Doan Trong Duc, Tran Van Minh: Ứng dụng kỹ thuật phôi soma và bioreactor trong nhân giống hoa LILY nhiệt đớiConca D'or (Orient x Trumpet).. Paper presented at HN Khoa học và công nghệ toàn quốc 2016. TP Hồ Chí Minh 12-2016: Đại học Hoa Sen TPHCM (December 2016). [Pub ID : #2831]
6 Vương Quốc Đạt, Bui Quang Thong: Những nhân tố tác động đến dự định mua sắm trên thiết bị di động của người tiêu dùng trẻ Việt Nam. Paper presented at Hội nghị SV NCKH toàn quốc lần thứ 4 các trường đại học khối ngành KT và QTKD. (September 2016). [Pub ID : #2952]
7 Nguyen Tuong Linh, Le Nguyen Thien Phuc, Nguyen Viet Mai Anh, Duong Anh Linh, Ngo Hoan My, Hoang Tung: Ảnh hưởng của nhiệt độ cao trong quá trình tạo viên thức ăn lên tính kháng với Vibrio parahaemolyticus của dịch chiết thiên nhiên trong điều kiện in vitro. Paper presented at Hội nghị Khoa học Trẻ Thủy sản Toàn quốc lần thứ VII. Viện nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II (September 2016). [Pub ID : #2896]
8 Vo Vuong Bach, Bui Quang Thong: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA HÌNH ẢNH QUỐC GIA XUẤT XỨ VÀ VIỆC TRẢI NGHIỆM THƯƠNG HIỆU TÁC ĐỘNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA LẠI SẢN PHẨM. Paper presented at Hội nghị SV NCKH toàn quốc lần thứ 4 các trường đại học khối ngành KT và QTKD. (September 2016). [Pub ID : #2695]
9 Nguyen Khanh Linh, Nguyen Dang Tam, Pham Van Hung: Changes in total phenolics, antioxidazing activity, alpha-amylase inhibition and amyloglucosidase inhibition capacities of chia seed (Salvia hispanica L.) extracts during germination. Paper presented at Hội thảo Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên lần thứ V. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ (August 2016). [Pub ID : #2549]
10 Nguyen Minh Tuan: TẠO SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI HỌC ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ QUA VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ HỌC PHÍ HỢP LÝ. Paper presented at Nâng cao chất lượng đào tạo các chương trình Liên kết quốc tế và chương trình Quốc tế của Trường ĐH Tài chính - Marketing. (July 2016). [Pub ID : #2518]