Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

283 results

1 Lê Văn Hùng, Luu Truong Van: Nhận dạng các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả trong công việc của công nhân trong thi công nhà cao tầng tại Xây Dựng (Vietnam Journal of Construction) 56(5): 171-173 (May 2017). [Pub ID : #2892]
2 Nguyễn Minh Hùng, Luu Truong Van: Nhận dạng các rào cản trong việc phát triển công trình xanh tại Việt Nam (Identifying obstacles in development of green building in Vietnam) Xây Dựng (Vietnam Journal of Construction) 56(5): 186-188 (May 2017). [Pub ID : #2890]
3 Châu Đoàn Quang Vinh, Luu Truong Van: Nhận dạng các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của các kỹ sư làm việc tại ban QLDA Sở Y Tế TP.HCM Xây Dựng (Vietnam Journal of Construction) 56(5): 156-159 (May 2017). [Pub ID : #2889]
4 Nguyen Quang Thinh, Vo Thi Quy: Applying three approaches in measuring market risk of stock portfolio: The case study of VN-30 stock basket in HOSE. Journal of Economic Development 24(2): 90-113 (April 2017). [Pub ID : #2885]
5 Nguyen Dinh Hung, Nguyen The At, Angeli Doliente Cabaltica, Vo Hong Nghiep: Bảo dưỡng bê tông tự lèn bằng che phủ ni lông trong điều kiện miền Nam Tạp Chí Xây Dựng 4: 137-140 (April 2017). [Pub ID : #2867]
6 Dang Ngoc Thao Nhi, Le Quoc Tuan, Nguyen Thi Hiep: Synthesis and characterization of Biphasic calcium phosphate (BCP) Bioceramic Powders for Tooth Sensitivity Treatment Journal of Medicine and Pharmacy- Hochiminh City (March 2017). [Pub ID : #2853]
7 Nguyen Thanh Truc, Nguyen Thi Le, Nguyen Thi Hiep: In vitro hemolysis assay for AHA/NOCC hydrogels at various volume ratios based on two way synthesis of NOCC Journal of Medicine and Pharmacy-HoChiMinh City (March 2017). [Pub ID : #2852]
8 Phước Văn Trung, Le Van Canh: Phân tích thích nghi động học dàn cầu thép chịu tải trọng lặp Tạp chí Xây dựng 2: 51-53 (February 2017). [Pub ID : #2883]
9 Ly Tu Nga, Le Tien Thuong, Mai Linh: Bài toán giám sát bệnh nhân qua hệ thống cảm biến vô tuyến Tạp chí khoa học đại học sài gòn (December 2016). [Pub ID : #2893]
10 Võ Hồng Nhựt, Le Van Canh: Phân tích dàn thép ở trạng thái giới hạn dùng phương pháp tĩnh học Tạp chí Xây dựng 12: 108-111 (December 2016). [Pub ID : #2882]