Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

318 results

1 Vu Hong Nghiep, Nguyen Dinh Hung: Mô hình phân tích so sánh ứng xử phi tuyến của dầm thép liên hợp dầm bê tông cốt thép tiết diện chữ T và dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép Tạp Chí Giao Thông Vận Tải 9: (September 2017). [Pub ID : #3124]
2 Nguyen Ngoc Thinh, Pham Van Hung: PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES AND DIGESTIBILITY OF WAXY RICE AND WAXY CORN STARCHES UNDER ANNEALING TREATMENT Tạp chí Hóa Học 55(4): 370-373 (August 2017). [Pub ID : #3116]
3 Nguyen Thi Thuy Vy, Nguyen Ngoc Thanh Tien, Nguyen Thi Lan Phi, Pham Van Hung: TOTAL PHENOLIC CONTENT, ANTIOXIDANT CAPACITY AND DIABETIC ENZYME INHIBITORY OF EXTRACTS FROM COLORED SWEET POTATOES Tạp chí Hóa học 55(4): 284-288 (August 2017). [Pub ID : #3115]
4 Nguyen Minh Thanh, Peter Mather: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH GIA HÓA LÊN SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN ĐÀN TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH CHỌN GIỐNG Tạp chí Công nghệ sinh học (August 2017). [Pub ID : #3070]
5 Nguyen Ngoc Hai, Nguyen Duc Van Thien, Hoang Thi Lan Xuan, Nguyen Phuong Thao: Physiological analyses of over-expressing a cytokinin metabolic gene GmIPT under normal and drought conditions Tạp chí Công nghệ Sinh học 15(2): (August 2017). [Pub ID : #3033]
6 Ong Dang Quang, Nguyen Phuong Thao: Phân tích tổng quát dựa trên hệ gen học của họ gen Rboh ở cây đậu tương Tap chi CNSH 15(2): (August 2017). [Pub ID : #3030]
7 Nguyen Dinh Hung, Pham Ngoc Hao, Vu Hong Nghiep: Vữa cường độ cao tự bảo dưỡng từ bên trong bằng cát đá rỗng Tạp chí Giao thông Vận tải (August 2017). [Pub ID : #3026]
8 Nguyen Dinh Hung, Vu Hong Nghiep, Nguyen Ngoc Khuong: Nghiên cứu chế tạo vữa cường độ cao f'c =80MPa sử dụng tro bay từ nhà máy nhiệt điện Tạp chí Giao thông Vận tải (August 2017). [Pub ID : #3025]
9 Nguyen Hong Anh: Franchise Business Model - Case of Taiwan Takeout Beverage. Tạp chí Công Thương 8: 348-351 (July 2017). [Pub ID : #2968]
10 Nguyen Minh Thanh, Vo Thi Minh Thu: ảnh hưởng độ mặn đến sự tăng trưởng của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giai đoạn giống Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 316(13): 78-83 (July 2017). [Pub ID : #2951]