Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

325 results

1 Nguyen Thi Lam Trang, Pham Van Hung: Physicochemical properties and digestibility of water caltrop (Trapa bispinosa Roxb) and cassava (Manihot esculenta) starches Vietnam Journal of Chemistry 55: 499 - 503 (November 2017). [Pub ID : #3156]
2 Huynh Gia Ky, Pham Van Hung: Formulation of curcumin - debranched starch complex and its physicochemical properties Vietnam Journal of Chemistry 55: 616 - 620 (November 2017). [Pub ID : #3155]
3 Phan Ngoc Thao, Nguyen Dinh Hung, Vu Hong Nghiep: Nghiên cứu bê tông sử dụng cát xay và tro bay cho công trình cầu giao thông ở Ninh Thuận Tạp Chí Giao thông Vận Tải (November 2017). [Pub ID : #3148]
4 Nguyen Dinh Hung, Pham Ngoc Hao, Vũ Hông Nghiệp: Ảnh hưởng của chiều cao gờ trong mối nối cốt thép thường bằng ống thép trụ tròn bơm vữa cường độ cao Tạp chí giao thông vận tải (November 2017). [Pub ID : #3147]
5 Vũ Hồng Nghiệp, Nguyen Dinh Hung: PHÂN TÍCH PHẦN TỬ HỮU HẠN PHI TUYẾN CHO KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP VÀ THÍ NGHIỆM KIỂM CHỨNG Tạp Chí Giao thông Vận tải (October 2017). [Pub ID : #3128]
6 Nguyen Dinh Hung, Nguyễn Ngọc Khương, Vũ Hồng Nghiệp: Ảnh Hưởng Của Khoảng Cách Gờ Trong Mối Nối Cốt Thép Thường Bằng Ống thép Trụ Tròn Bơm Vữa Cường Độ Cao Tạp Chí Giao thông Vận tải (October 2017). [Pub ID : #3127]
7 Vu Hong Nghiep, Nguyen Dinh Hung: Mô hình phân tích so sánh ứng xử phi tuyến của dầm thép liên hợp dầm bê tông cốt thép tiết diện chữ T và dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép Tạp Chí Giao Thông Vận Tải 9: (September 2017). [Pub ID : #3124]
8 Nguyen Ngoc Thinh, Pham Van Hung: PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES AND DIGESTIBILITY OF WAXY RICE AND WAXY CORN STARCHES UNDER ANNEALING TREATMENT Tạp chí Hóa Học 55(4): 370-373 (August 2017). [Pub ID : #3116]
9 Nguyen Thi Thuy Vy, Nguyen Ngoc Thanh Tien, Nguyen Thi Lan Phi, Pham Van Hung: TOTAL PHENOLIC CONTENT, ANTIOXIDANT CAPACITY AND DIABETIC ENZYME INHIBITORY OF EXTRACTS FROM COLORED SWEET POTATOES Tạp chí Hóa học 55(4): 284-288 (August 2017). [Pub ID : #3115]
10 Nguyen Minh Thanh, Peter Mather: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH GIA HÓA LÊN SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN ĐÀN TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH CHỌN GIỐNG Tạp chí Công nghệ sinh học (August 2017). [Pub ID : #3070]