Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

333 results

1 Luu Truong Van, Nguyen Minh Luan: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của công nhân làm việc tại các công trường ở Quận 2 TP.HCM Tạp chí Người Xây Dựng (The Builder) 2018(316): 33-38 (February 2018). [Pub ID : #3180]
2 Bui Ngoc Yen Tram, Nguyen Huu Chau, Tran Ngoc Thanh , Pattanee Winichagoon: Current status of iodine deficiency among pregnant women in Nha Trang city, Vietnam. Vietnam Journal of Preventive Medicine 27(12): 89-96 (February 2018). [Pub ID : #3166]
3 Luu Truong Van, Chau Doan Quang Vinh: Các giải pháp nâng cao sự hài lòng trong công việc của các kỹ sư đang làm việc tại Ban QLDA Sở Y Tế TP.HCM Tạp chí Người Xây Dựng (The Builder) 2018(315): 16-21 (January 2018). [Pub ID : #3179]
4 Cao Quốc Việt, Vo Thi Quy, Lê Nhật Hạnh: Mối quan hệ giữa đánh giá mang tính ác cảm, cảm xúc tiêu cực và hành vi tẩy chay hàng xuất xứ Trung Quốc Tạp chí Khoa học Kinh tế 5(4): (December 2017). [Pub ID : #3182]
5 Bui Doan Danh Thao: Inconsistence in settlement of legal issues relating to examination of documents in letters of credit transactions under common law jurisdiction Vietnam Trade and Industry Review (13)14 (December 2017). [Pub ID : #3171]
6 Nguyen Thi Lam Trang, Pham Van Hung: Physicochemical properties and digestibility of water caltrop (Trapa bispinosa Roxb) and cassava (Manihot esculenta) starches Vietnam Journal of Chemistry 55: 499 - 503 (November 2017). [Pub ID : #3156]
7 Huynh Gia Ky, Pham Van Hung: Formulation of curcumin - debranched starch complex and its physicochemical properties Vietnam Journal of Chemistry 55: 616 - 620 (November 2017). [Pub ID : #3155]
8 Phan Ngoc Thao, Nguyen Dinh Hung, Vu Hong Nghiep: Nghiên cứu bê tông sử dụng cát xay và tro bay cho công trình cầu giao thông ở Ninh Thuận Tạp Chí Giao thông Vận Tải (November 2017). [Pub ID : #3148]
9 Nguyen Dinh Hung, Pham Ngoc Hao, Vũ Hông Nghiệp: Ảnh hưởng của chiều cao gờ trong mối nối cốt thép thường bằng ống thép trụ tròn bơm vữa cường độ cao Tạp chí giao thông vận tải (November 2017). [Pub ID : #3147]
10 Vũ Hồng Nghiệp, Nguyen Dinh Hung: PHÂN TÍCH PHẦN TỬ HỮU HẠN PHI TUYẾN CHO KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP VÀ THÍ NGHIỆM KIỂM CHỨNG Tạp Chí Giao thông Vận tải (October 2017). [Pub ID : #3128]