Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

301 results

1 Nguyen Hong Anh: Franchise Business Model - Case of Taiwan Takeout Beverage. Tạp chí Công Thương 8: 348-351 (July 2017). [Pub ID : #2968]
2 Nguyen Minh Thanh, Vo Thi Minh Thu: ảnh hưởng độ mặn đến sự tăng trưởng của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giai đoạn giống Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 316(13): 78-83 (July 2017). [Pub ID : #2951]
3 Nguyen Minh Luan, Luu Truong Van: Nhận dạng các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của công nhân làm việc tại các công trường ở quận 2 – tp.HCM Xây Dựng (Tạp chí Xây Dựng Việt Nam) 56(6): 31-33 (June 2017). [Pub ID : #3016]
4 Nguyen Hong Anh: Improving Cooperative Management Qualifications in Vietnam. Tạp chí Công Thương 7: 232-235 (June 2017). [Pub ID : #2967]
5 Pham Ngoc: Thực trạng và các giải pháp quản lý rủi ro sạt lở bờ sông phục vụ phát triển bền vững đô thị ven sông, thích ứng với biến đổi khí hậu cho Tp. Hồ Chí Minh The Builder (June 2017). [Pub ID : #2915]
6 Nguyen Dinh Hung, Nguyen The At, Angeli Doliente Cabaltica: Bê Tông Tự lèn Tự bảo Dưỡng Từ Bên Trong Bằng Cát Đá Rỗng Tạp Chí Giao Thông Vận Tải (June 2017). [Pub ID : #2914]
7 Ho Thi Bich Van: Analyzing the ability of upgrading textile and garment enterprises exporting to Japan Viet Nam Trade and Industry Review 6: 148-152 (May 2017). [Pub ID : #2998]
8 Vu Hong Nghiep, Bui Nguyen Thanh, Nguyen Dinh Hung: Nghiên cứu sử dụng xỉ thép thay thế đá để chế tạo bê tông rỗng cho xây dựng một số hạng mục trong công trình giao thông Tạp chí Khoa học Công nghệ GTVT 23: 6 (May 2017). [Pub ID : #2966]
9 Nguyen Tuan Duc, Le Quoc Cuong: ON THE DESIGN OF LOW POWER CONSUMPTION WATER LEVEL MONITORING STATION FOR URBAN ENVIRONMENT BASED ON WIRELESS SENSOR NETWORK Tạp chí Nghiên cứu và khoa học Quân sự (48)48-57 (May 2017). [Pub ID : #2944]
10 Trinh Viet Dung, Nguyen Hoang Mai: Marketing, Public Relation (MPR) - Theoretical Basis in General Scientific Journal of Van Lang University (3)103-108 (May 2017). [Pub ID : #2905]