Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

476 results

91 Phan Truong Quoc: Vietnam Corporation Capital Structure - An Empirical Research. Vietnam Trade and Industry Review (Tạp chí Công thương) 10: 343 (July 2018). [Pub ID : #3378]
92 Nguyen Hong Anh: The use of social network for tourism development in Ben Tre province. Tạp Chí Công Thương 9: 215-220 (June 2018). [Pub ID : #3509]
93 Nguyễn Thị Hoàng Yến, Mai Ngoc Khuong: CHÍNH SÁCH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH CÙNG BẠN TRẺ KHỞI NGHIỆP – BÀI HỌC THỰC TIỄN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH. Tạp Chí Công Thương 9(6): 179-183 (June 2018). [Pub ID : #3456]
94 Le Thi Thanh Xuan, Tran Tien Khoa: Drivers for and Obstacles to Corporate Social Responsibility Practice in Vietnam - A Study in Small and Medium Enterprise Exporters. VNU Journal of Science: Economics and Business, 34(2): 1-15 (June 2018). [Pub ID : #3339]
95 Nguyen Dinh Hung, Nguyen Thien Thanh, Pham Minh Hau, Trinh Tuan Cau: Nghiên cứu ảnh hưởng của cát giồng đến tro bay đến tính cơ lý của bê tông cho giao thông nông thôn Tạp chí Giao thông Vận tải (June 2018). [Pub ID : #3330]
96 Pham Le Nhat Minh, Tran Van Bao, Nguyen Thi Thu Hoai: Bước đầu đánh giá kết quả xét nghiệm kháng thể kháng HLA bằng kĩ thuật pha rắn gắn kháng nguyên đơn (single antigen) tại bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM Tạp Chí Y học Việt Nam/ Vietnam Medical Journal 609-620 (May 2018). [Pub ID : #4055]
97 Pham Le Nhat Minh, Nguyen Thi Thu Hoai, và các tác giả khác: Khảo sát định danh kháng thể kháng HLA của người đăng kí nhận thận tại bệnh viện Chợ Rẫy Tạp Chí Y học Việt Nam/ Vietnam Medical Journal 572-580 (May 2018). [Pub ID : #4054]
98 Pham Le Nhat Minh, Nguyen Thi Thu Hoai, và các tác giả khác: Khảo sát định danh HLA của người đăng kí cho thận tại bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh Tạp chi Y học 563-571 (May 2018). [Pub ID : #4047]
99 Do Thi Dieu Ngoc: Những điều chỉnh trong chính sách nhập cư của Chính quyền Trump và tác động tới cộng đồng người Việt tại Mỹ (U.S. immigration policy changes under the Trump Administration and their impacts on Vietnamese American immigrants). Americas Today Journal 5(242): 12-18 (May 2018). [Pub ID : #3513]
100 Nguyễn Văn Vũ, Mai Ngoc Khuong: CHÍNH SÁCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp Chí Công Thương 7(5): 245-250 (May 2018). [Pub ID : #3455]