Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

476 results

101 Dang Quoc Thai, Luu Truong Van: Thiết lập mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro của các dự án xây dựng nông thôn mới tại Bến Tre Vietnam Journal of Construction 5(2018): 17-19 (May 2018). [Pub ID : #3345]
102 Tô Đình Chương, Luu Truong Van: Xác định mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến sự thất bại của việc quản lý các bên liên quan cho các dự án trường học tại Tp.HCM. XÂY DỰNG (Tạp chí Xây Dựng VN trực thuộc Bộ XD) 2018(5): 115-117 (May 2018). [Pub ID : #3322]
103 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Nguyen Van Nam: Đo lường cung ứng dịch vụ công cấp quận theo kinh nghiệm thực tiễn của doanh nghiệp và người dân: Hàm ý thực thi chính sách. Vietnam Trade and Industry Review 7(5): 218 - 224 (May 2018). [Pub ID : #3319]
104 Đàm Trí Cường, Vo Thi Quy, Phạm Xuân Lan: KIỂM ĐỊNH THANG ĐO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TỪ SỰ CẢM NHẬN CỦA SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH. Tạp Chí Khoa học và Công Nghệ, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 2(34): 26 - 36 (April 2018). [Pub ID : #4109]
105 Bùi Thị Ngọc Phượng, Nguyễn Lê Trang Anh, Nguyễn Minh Kim, Trịnh Thị Diệu Thường, Pham Thi Thu Hien: Phương pháp đo các đặc tính quang học của mẫu y sinh học bằng hệ thống phân cực ánh sáng trong chẩn đoán và theo dõi bệnh tiểu đường. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Viêt nam 60(5): 22-26 (April 2018). [Pub ID : #3722]
106 Thi Ngoc Phuong Bui, Le Trang Anh Nguyen, Minh Kim Nguyen , Thi Dieu Thuong Trinh, Pham Thi Thu Hien: Method for measuring the optical properties of bio-materials utilizing the polarized light system for diagnosis and monitoring of diabetes Vietnam Journal of Science and Technology 60(5): 22-26 (April 2018). [Pub ID : #3327]
107 Nguyễn Viên Minh, Luu Truong Van: Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến việc chấm dứt hợp đồng xây dựng do vi phạm hợp đồng tại tp.HCM. XÂY DỰNG (Tạp chí Xây Dựng VN) 2018(4): 123-125 (April 2018). [Pub ID : #3321]
108 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Đặng Trần Quang Tuấn, Nguyễn Bảo Vi: Gắn kết tổ chức trong thời kỳ hội nhập: Nghiên cứu bối cảnh ngành Công nghiệp Dệt may. Vietnam Trade and Industry Review 6(4): 213-219 (April 2018). [Pub ID : #3320]
109 Nguyễn Minh Tâm, Luu Truong Van: Nhận dạng các nhân tố ảnh hưởng đến vượt chi phí các dự án đầu tư xây dựng cảng biển Việt Nam. XÂY DỰNG 4(2018): 54-57 (April 2018). [Pub ID : #3312]
110 Nguyen Dinh Hung, Đoàn Hồng Lộc: Nghiên cứu hàm lượng muội silic đến cường độ chịu nén và độ thấm clo của vữa cường độ cao Tạp chí Giao thông Vận tải (April 2018). [Pub ID : #3308]