Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

476 results

131 Le Hoang Dao, Pham Van Hung: TOTAL PHENOLIC CONTENT, ANTIOXIDANT CAPACITY AND STARCH HYDROLYTIC ENZYME INHIBITION OF THE EXTRACTS FROM UNPOLISHED COLORED RICES Journal of Biotechnology 15(4): 685-690 (December 2017). [Pub ID : #3314]
132 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Le Duc Ngon: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại cấp chi nhánh: Nghiên cứu khám phá. Vietnam Trade and Industry Review 13(12): 211-217 (December 2017). [Pub ID : #3211]
133 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Tran Duc Toan: Ứng dụng mô hình PSM đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc khu vực công. Vietnam Trade and Industry Review 13(12): 103-109 (December 2017). [Pub ID : #3210]
134 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Huynh Nguyet Tu: Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên VNPT tại Bình Dương. Vietnam Trade and Industry Review 13(12): 90-95 (December 2017). [Pub ID : #3209]
135 Tran Cao Thanh Ngoc: Nghiên cứu góc nghiên vết nứt đầu dầm bê tông cốt thép có khấc tại gối bằng phương pháp mô hình giàn ảo Tạp chí xây dựng (December 2017). [Pub ID : #3185]
136 Cao Quốc Việt, Vo Thi Quy, Lê Nhật Hạnh: Mối quan hệ giữa đánh giá mang tính ác cảm, cảm xúc tiêu cực và hành vi tẩy chay hàng xuất xứ Trung Quốc Tạp chí Khoa học Kinh tế 5(4): (December 2017). [Pub ID : #3182]
137 Bui Doan Danh Thao: Inconsistence in settlement of legal issues relating to examination of documents in letters of credit transactions under common law jurisdiction Vietnam Trade and Industry Review (13)14 (December 2017). [Pub ID : #3171]
138 Bùi Thanh Hương, Trần Thị Ngọc Như, Võ Thị Thùy Trang, Ngô Hoàng Thanh Bích, Nguyễn La Quỳnh Giang, Nguyen Thao Trang: Sốc nhiệt - phương pháp cacbon hóa hiệu quả để chế tạo cacbon aerogel từ biomass đu đủ xanh Tạp chí Hóa học 55: 191-196 (November 2017). [Pub ID : #3384]
139 Pham Thi Hoa, Ngo Nguyen Vu, Tran Thi Phuong Linh: EVALUATING THE ANTI-BACTERIAL ACTIVITY OF MYCELIUM EXTRACT FROM DIFFERENT WOOD-DECAY-FUNGUS SPECIES COLLECTED IN SOUTHERN VIETNAM Vietnam Journal of Biotechnology 15(4): 711-720 (November 2017). [Pub ID : #3351]
140 Lê Võ Liễu Hoàng, Ho Nhut Quang: The Effects of emotional intelligence and word-of-mouth on consumers' purchase decision in social network online purchase toward cosmetic market - a study in Ho Chi Minh City, Vietnam Tạp chí Khoa học 7(3): 53-63 (November 2017). [Pub ID : #3300]