Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

56 results

11 Le Van Chon: Detection of Structural Changes Without Using P Values. (pp. 581-595). Springer (January 2019). [Pub ID : #3679]
12 Nguyen Thi Thuy Loan, T. Mai, B. Vo: High Utility Association Rule Mining. (pp. 161-174). Springer (January 2019). [Pub ID : #3645]
13 Le Dang Thuy Trang: Phân tích những nhân tố tác động đến công ty cổ phần sữa TH (pp. 110). Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (November 2018). [Pub ID : #4107]
14 Ngo Hoai Son, Bui Quang Thong: Strategic focus for the centre bureau of southern's development (pp. 102-105). VNUHCMC Publisher (November 2018). [Pub ID : #3921]
15 Bui Thi Thao Hien: Chiến lược cạnh tranh - tình huống của Uber (pp. 122). Tầng hầm, dãy C, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé quận 1 TP.HCM: Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Tp.Hồ Chí Minh (November 2018). [Pub ID : #3640]
16 Trinh Viet Dung: Chiến lược kinh doanh quốc tế - trường hợp của Tesco (pp. 96-106). NXB Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh (October 2018). [Pub ID : #3733]
17 Trinh Viet Dung: Kế Hoạch Marketing - Công Ty TNHH Trần Gia (pp. 91-95). NXB Đại Học Quốc Gia (October 2018). [Pub ID : #3671]
18 Nguyen Viet Long, Nguyen Phuong Anh: Nợ xấu và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Thương mại tại Việt Nam (pp. 144-153). NXB Đại học Quốc gia TPHCM (October 2018). [Pub ID : #3652]
19 Nguyen Phuong Anh, Nguyen Viet Long: Sự đa dạng hóa tác động đến hiệu quả của Ngân hàng TM tại Việt Nam như thế nào? (pp. 135-143). NXB Đại học Quốc gia TPHCM (October 2018). [Pub ID : #3651]
20 Quang Ong, Van-Anh Le, Nguyen Phuong Thao, Lam-Son Phan Tran: Transcriptional Factor Databases for Legume Plants (pp. Chapter 13.11.4). Wiley-Blackwell (August 2018). [Pub ID : #3488]