Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

476 results

31 Nguyen Hong Anh: UILDING RIGHT PRINCIPLES OF LIFE IN THE ERA OF SOCIAL NETWORKS. TAP CHI CONG THUONG 5(9): 206 (May 2019). [Pub ID : #3876]
32 Tran Thanh Tu, Nguyen Vu Hoang Phuong: Adaptation to flood risks: A gender analysis in Ho Chi Minh City, Vietnam Vietnam Journal of Construction (613)30-34 (April 2019). [Pub ID : #3672]
33 Ta Quoc Bao, Le Nhat Tan, Le Thi Thanh An, Bui Thi Thien My: Forecasting stock index based on hybrid artificial neural network models. Science & Technology Development Journal - Economics - Law and Management 3(1): 52-57 (March 2019). [Pub ID : #4043]
34 Le Thi Tam Hong, Tran Van Minh: Sự tích tụ saponin trong nuôi cấy dịch huyền phù cây xạ đen (Ehretia asperuta Zollinger et Moritzi).. Tap chi NN&PTNT 2019(5): 42-47 (March 2019). [Pub ID : #3909]
35 Thanh-Truc Nguyen, Minh-Vy Huynh, Thanh-Hai Le, Pham Thi Thu Hien: Characterization of optical parameters of breast cancer cell line - BT474 by polarimetry technique. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering; ISSN 2525-2461 (March 2019). [Pub ID : #3894]
36 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Huynh Thuy Thuy Linh: Đo lường cung ứng dịch vụ hành chính công cấp Quận theo kinh nghiệm thực tiễn của Doanh nghiệp và người dân Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh Vietnam Trade and Industry Review 3(3): 105-110 (March 2019). [Pub ID : #3832]
37 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Dao Thu Huong: Đo lường động lực phụng sự công của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh Bình Phước Vietnam Trade and Industry Review 3(3): 93-98 (March 2019). [Pub ID : #3831]
38 Nguyễn Hoàng Yến Nhi, Nguyễn Ngọc Hải, Hoang Thi Lan Xuan, Nguyen Phuong Thao: Đậu tương chuyển gen mã hoá tổng hợp enzyme adenine isopentenyl transferase GmIPT08 thể hiện đặc điểm lợi thế kháng hạn. Công nghệ Sinh học 17(1): 97-104 (March 2019). [Pub ID : #3812]
39 Nguyen Minh Tuan: A Longitudinal Study about the Employability Skills of Vietnamese Students. Viet Nam Trade and Industry Review 4(3): 95-100 (March 2019). [Pub ID : #3737]
40 Nguyen Minh Thanh, Le Nguyen Thien Phuc, Nguyen Tuong Linh, Duong Anh Linh: PHÂN TÍCH PHẢ HỆ CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) BẰNG KỸ THUẬT MULTIPLEX PCR Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (March 2019). [Pub ID : #3704]