Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

476 results

61 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Nguyen Manh Viet: Ứng dụng mô hình SERVQUAL đo lường mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ cảm nhận và sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân đối với dịch vụ Công tại Huyện Đa Tẻh - Tỉnh Lâm Đồng Vietnam Trade and Industry Review 16(12): 206-213 (November 2018). [Pub ID : #3828]
62 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Vũ Thị Hương: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân - Nghiên cứu tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, Khu vực tỉnh Lâm Đồng Vietnam Trade and Industry Review 14(11): 278-284 (November 2018). [Pub ID : #3827]
63 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Pham Thai Son: Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của nhân viên ngân hàng - Nghiên cứu tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, Khu vực tỉnh Lâm Đồng Vietnam Trade and Industry Review 14(11): 289-294 (November 2018). [Pub ID : #3826]
64 Thái Hà Vy, Nguyễn Cao Nguyễn, Hoang Thi Lan Xuan, Nguyen Phuong Thao: Role of GmNA019 transcription factor in salinity and drought tolerance of transgenic Arabidopsis thaliana. Công nghệ Sinh học 16(4): 611-619 (November 2018). [Pub ID : #3815]
65 Nguyen Ngoc Thanh Tien, Tran Cong Tri, Pham Van Hung: Effect of resistant starch supplementation on digestibility and quality of noodles Vietnam Journal of Chemistry 56: 397-401 (October 2018). [Pub ID : #4049]
66 Nguyen Ngoc Thanh Tien, Nguyen Ngoc Phuong Diem, Pham Van Hung: Effect of resistant starch supplementation on digestibility and quality of breads VIETNAM JOURNAL OF CHEMISTRY 56: 392-396 (October 2018). [Pub ID : #4048]
67 Pham Le Nhat Minh, Nguyen Thi Thu Hoai, Tran Van Bao, Nguyen Truong Son: Xây dựng ngân hàng dữ liệu thông tin, giải pháp nhằm tăng cường tối đa khả năng ghép cho các ca ghép thận Tạp Chí Y dược học Quân sự/ Journal of Military Pharmaco-Medicine 43: 35-43 (October 2018). [Pub ID : #4046]
68 Le Thien Bao, Nguyen Trong Thuc, Do Ngoc Phuc Chau, Nguyen Thi Thu Hoai: Comparison of isolation methods of Streptomyces with antimicrobial activity from soil Tạp chí Sinh học/ Journal of Biology 40(2): 1-22 (October 2018). [Pub ID : #4045]
69 Nguyen Ngoc Thuy Giang, Le Quy Khang, Nguyen Thi Thu Hoai: Effect of Zn2+ and nanocurcumin on the development of antibiotic resistance in Staphylococcus aureus Tạp chí Y học Dự phòng/ Journal of Preventive Medicine 28(10): (October 2018). [Pub ID : #4044]
70 Pham Huu Duc: Ẩn dụ ngữ pháp qua hình thức danh hóa trong dịch thuật Ngôn ngữ & Đời sống (October 2018). [Pub ID : #3924]