Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

476 results

71 Le Hong Phu, Mai Nhu Ngoc, Tran Huu Phuoc: Study on extraction conditions of the total saponin and phenolics content from Dang Sam (Codonopsis pilosula) in Lam Dong province and their antioxidant capacity Proceedings of National Biotechnology conference 2018 1(1): 366-372 (October 2018). [Pub ID : #3866]
72 Le Hong Phu, Tran Huu Phuoc, Mai Nhu Ngoc: Effect of juice (Malpighia emarginata) on antioxidants capacity of kombucha fermentation Proceedings of national biotechnology conference 2018 1(1): 360-365 (October 2018). [Pub ID : #3864]
73 Nguyen Thi Xuan Huong, Tran Tong Khanh Linh, Phan Hoang Thien An, Nguyen Tan Khoi: LL37-How a tiny peptide carries out its great responsibility in the innate immune system ACADEMIA JOURNAL OF BIOLOGY 40: 161-169 (October 2018). [Pub ID : #3668]
74 Tran Cao Thanh Ngoc, Le Huu Huy, Chu Quoc Thang, Nguyen Dinh Hung: Khả năng kháng cắt của dầm bêtông cốt FRP Xây Dựng - Bộ Xây Dựng (October 2018). [Pub ID : #3602]
75 Tran Cao Thanh Ngoc: Mô hình giàn ảo mô phỏng khả năng kháng cắt của dầm bêtông cốt FRP Xây Dựng - Bộ Xây Dựng (October 2018). [Pub ID : #3601]
76 Lê Thị Hường, Mai Ngoc Khuong: PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH BẢO TỒN NHÀ BIỆT THỰ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp Chí Công Thương 9(12): 160-164 (September 2018). [Pub ID : #3868]
77 Mai Duc Thanh, Dao Huy Cuong: A van Leer-type numerical scheme for the model of a general fluid flow in a nozzle with variable cross-section. Acta Mathematica Vietnamica (September 2018). [Pub ID : #3813]
78 Nguyen Hoang Son, Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang: Phân tích động lực học khung không gian với móng cọc trên nền đất không đồng nhất Tạp chí Xây dựng (September 2018). [Pub ID : #3705]
79 Do Thi Dieu Ngoc: Three metaphors 'Yuzu', 'Banana', 'Egg' and Asian Americans generational identity change. Americas Today 246: 99-104 (September 2018). [Pub ID : #3681]
80 Nguyen Thi Thanh Ngoc, Dang Ngoc Thao Nhi, Nguyen Thi Hiep: Anh huong nong do bac nano len tinh khang khuan va tuong thich sinh hoc cua gel poly vinyl alcolhol/chitosan/AgNPs Tap chi cong thuong (August 2018). [Pub ID : #3757]