Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

19 results

1 Nguyen Van Sinh, Tran Manh Ha, Nguyen Thi Thanh Sang, Nguyen Minh Quan: Nền Tảng Toán Học Trong Công Nghệ Thông Tin. NXB Đại học Quốc gia TP.HCM (November 2018). [Pub ID : #3612]
2 Pham Huu Anh Ngoc: Ổn định mũ của các phương trình vi phân phiếm hàm. Vietnam National University-HCMC publisher, 2018. (October 2018). [Pub ID : #3624]
3 Ngô Minh Vương, Nguyen Thi Thanh Sang, Nguyễn Thành Sơn, Dương Thị Thùy Vân: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.. Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp.HCM (December 2017). [Pub ID : #3400]
4 Tran Thi My Hanh, Steven L Stephenson, Yuri K.Novozhilov : Nấm nhầy Việt Nam - Myxomycetes of Vietnam (Song ngữ). ĐHQG-HCM (October 2017). [Pub ID : #3134]
5 Luu Truong Van, Nguyen Thanh Viet: VE-Phương pháp nâng cao chất lượng và tiết kiệm chi phí. Nhà xuất bản Xây Dựng (April 2017). [Pub ID : #2875]
6 Nguyen Van Sinh, Nguyen Thi Thanh Sang, Tran Manh Ha: Giáo trình Xây dựng ứng dụng Web cho Thương mại điện tử trên Netbeans.. ISBN: 978-604-82-2029-7: Nhà Xuất Bản Xây Dựng (February 2017). [Pub ID : #2807]
7 Mai Duc Thanh: Phương trình vi phân và phương trình đạo hàm riêng.. NXB ĐHQG.HCM (September 2016). [Pub ID : #2820]
8 Nguyen Van Sinh, Tran Manh Ha, Huynh Kha Tu: Công nghệ thông tin, Định hướng học tập, Nghiên cứu và Phát triển nghề nghiệp.. Nhà xuất bản Xây dựng (March 2016). [Pub ID : #2387]
9 Hoang Tung, Skretting Vietnam: Thực hành nuôi tôm thẻ chân trắng hiệu quả, bền vững. Agriculture Publishing House (ISBN 978-604-60-2232-9) (February 2016). [Pub ID : #2473]
10 Đinh Phi Hổ, Nguyen Van Phuong: KINH TẾ PHÁT TRIỂN - CĂN BẢN VÀ NÂNG CAO.. 490B Nguyễn Thị Minh Khai, phường 2, Quận 3, TP.HCM: Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (December 2015). [Pub ID : #2396]